Point Placer
(by VietRhino)
 A tool to create random points, vividly representing the 3D space of closed polysurface objects.
Downloads:
38
Support Email

PointPlacer: A tool to create random points, vividly representing the 3D space of closed polysurface objects. With a user-friendly interface and a preview function, PointPlacer provides you with convenience and intuitiveness in exploring 3D space.

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=GNLfiWDryE4

PointPlacer - một công cụ tạo điểm ngẫu nhiên, tái hiện không gian 3D của đối tượng polysurface đóng một cách sinh động. Với giao diện trực quan và chức năng xem trước, PointPlacer mang đến cho bạn sự tiện lợi và trực quan trong việc khám phá không gian 3D

License Cost:
Downloads
Title
Description
Platform
 
PointPlacer
2023-12-25
Rhino 7 for Win
Reviews