C.A Vietnamese
(by PhieuDu2309)
C.A Vietnamese plugin includes the commands available in Grasshopper to be Vietnameseized + group of new commands which support for beginners.
Support Email

Với xu hướng các phần mềm được ứng dụng mạnh mẽ vào quy trình thiết kế, thì Rhinoceros - Grasshopper cũng không nằm ngoại lệ. 

Tuy nhiên, việc phát triển cộng đồng người dùng Grasshopper khá khó khăn khi mới tiếp cận bởi bản chất Lập trình của nó. Trải qua quá trình nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy, C.A Studio ra mắt Plugin này nhằm gỡ nút thắt trong quá trình dạy và học Grasshopper cho người dùng Việt Nam. 

Plugin C.A Vietnamese bao gồm:

   - Các lệnh sẳn có trong Grasshopper được việt hóa cách sử dụng.
   - Đặc biệt hơn còn có nhóm các lệnh mới hỗ trợ cho người dùng mới bắt đầu - chỉ biết sử dụng cơ bản.

Trong quá trình học tập, nghiên cứu các bạn có thể liên hệ trực tiếp với C.A thông qua Facebook: 

Page Studio: C.A Design & Academy of Architecture

https://www.facebook.com/cdotastudio/

Group: C.A Rhinoceros & Grasshopper Group

https://www.facebook.com/groups/242972816175578/

License:
Reviews